Quick List Cymraeg

Rydym yma pryd bynnag y mae ein hangen ni arnoch. Mae ein cyhoeddiadau arobryn am Glefyd Crohn, Llid Briwiol y Colon a mathau eraill o Glefyd Llid y Coluddyn yn cynnwys y wybodaeth y mae arnoch ei hangen i’ch helpu i reoli eich cyflwr. Fe wnawn ni eich helpu i ddod o hyd i atebion, cael gafael ar gymorth a chymryd rheolaeth ar bethau.

Mae pob un o’n cyhoeddiadau ar gael yn rhad ac am ddim, diolch i haelioni ein cefnogwyr a’n haelodau. Mynnwch wybod sut y gallwch ymuno yn y frwydr yn erbyn Clefyd Crohn a Llid y Colon drwy ddod yn aelod neu drwy gyfrannu rhodd tuag at dalu ein costau.